Prośba o wsparcie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do członkiń i członków wspierających Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek, którzy nie mogą fizycznie pomóc przy remoncie naszej nowej siedziby o wsparcie – nawet skromną dotację finansową.

Potrzeby są ogromne a finanse niewielkie.

Liczymy na szczodrość. Dziękujemy.

                     Zarząd   Warszawskiego   Stowarzyszenia   Amazonek

Konto Bankowe:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

nr 24 1240 1037 1111 0010 9061 7132

1% wydaje się niewiele, a dla nas to być albo nie być. Stowarzyszenie Warszawskich Amazonek być może wspiera lub będzie wspierać twoją sąsiadkę, znajomą lub kogoś z bliskich. Jednak żeby istnieć musimy mieć wsparcie. Dlatego przekaż nam 1 %.               

 KRS 0000288323