Prośba o wsparcie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do członkiń i członków wspierających Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek, którzy nie mogą fizycznie pomóc przy remoncie naszej nowej siedziby o wsparcie – nawet skromną dotację finansową.

Potrzeby są ogromne a finanse niewielkie.

Liczymy na szczodrość. Dziękujemy.

                    Zarząd   Warszawskiego   Stowarzyszenia   Amazonek

Konto Bankowe:

Credit Agricole Bank Polska S.A.

nr 63 1940 1076 3136 8519 0000 0000