Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek realizuje w latach 2023-2025 zadanie publiczne „Aktywna Amazonka” współfinansowane ze środków m.st. Warszawy. W ramach tego zadania odbywają się bardzo ciekawe zajęcia. Są to:

  • Masaże limfatyczne wykonywane w celu zapobiegania lub zmniejszenia obrzęków limfatycznych powstających często po operacjach raka piersi.
  • Ćwiczenia ruchowe poprawiające kondycję i sprawność psychofizyczną. Prowadzone są w grupach 6-8 osobowych. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczestniczek.
  • Warsztaty edukujące w zakresie rehabilitacji po operacji raka piersi. Warsztaty są połączone z indywidualnymi konsultacjami z psychoterapeutą.
  • Warsztaty na temat żywienia przy chorobach nowotworowych.
  • Zajęcia z uważności uczące jak dbać o zdrowie psychiczne w sytuacji choroby nowotworowej, jak zyskać więcej energii do mierzenia się z wyzwaniami codziennego życia oraz jak skutecznie rozwiązywać problemy.

Członkinie Stowarzyszenia chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach, a wspólne spędzanie czasu wpływa na integrację naszej społeczności.