Współpraca

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Amazonki i jednocześnie Mazowieckiej Unii Amazonek.

Prezes Romana Nawara pełni obowiązki Wiceprzewodniczącego Rady Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek serdecznie dziękuje za finansowe wsparcie naszego Stowarzyszenia w formie przekazania 1,5% swojego podatku dochodowego za rok 2023. Wszystkie Państwa wpłaty przeznaczymy na realizację naszych celów statutowych:

  • rehabilitację ruchową i psychologiczną,
  • integrację środowiska kobiet po operacji raka piersi,
  • promocję zdrowia na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi,
  • wszechstronne wsparcie kobiet po operacji piersi z powodu choroby nowotworowej.

Nasze działania skierowane są na organizację zajęć rehabilitacyjno-usprawniających, warsztatów terapii psychofizycznej oraz działalność edukacyjna w ramach profilaktyki onkologicznej.

Mamy nadzieję, że dostrzegając sens i celowość działania naszej organizacji, zdecydują się Państwo przekazać nam darowiznę, która może być dokonana w ciągu całego roku, na rachunek bankowy naszego Stowarzyszenia:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
24 1240 1037 1111 0010 9061 7132; KRS 0000288323.

Z serdecznymi pozdrowieniami Zarząd Stowarzyszenia.

Dotacje

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki Zdrowotnej

Zadanie publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w latach 2023-2025 pod nazwą „Rehabilitacja medyczno-społeczna”.

Tytuł zadania: „Aktywna Amazonka”

Nasi sponsorzy

  • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  • Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  • Zarząd Województwa Mazowieckiego
  • Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – PFRON
  • Laboratorium dr Ireny Eris
  • Teatry

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Teatrów, możemy korzystać z bezpłatnych lub ulgowych biletów do następujących teatrów: Teatr Ateneum, Teatr Narodowy, Teatr Ochoty, Teatr Polski, Teatr Rampa, Teatr Studio, Teatr Wielki Opera Narodowa

Spotkania i wykłady na temat zdrowia


Systematycznie odbywają się spotkania i szkolenia mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz spotkania informacyjne dotyczące nowych kierunków w leczeniu. Wykładowcami są osoby profesjonalnie zajmujące się opieką zdrowotną, w tym lekarze, rehabilitanci, dietetycy.
Spotykamy się również z ludźmi kultury i sztuki, którzy dzielą się z nami swoimi doświadczeniami z życia rodzinnego i zawodowego.