Kreatywne zajęcia dla naszych Amazonek

Nasza zdolna Tereska która prowadzi warsztaty plastyczne
Zajączek na święta już gotowy
A to praca jednej z naszych koleżanek Kasi Kornet , Exploding Box