O nas

Historia
W czerwcu 2007 r. na Zebraniu Założycielskim podjęto uchwałę o założeniu Bielańskiego Stowarzyszenia Amazonek. W dniu 14.09.2007 r. Stowarzyszenie wpisane zostało do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń (nr 0000288323). Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek na Bielanach jest organizacją pozarządową, samopomocową, nie medyczną. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego od 7 marca 2008 roku. Zrzesza ok. 50 kobiet zamieszkałych na terenie Bielan, Bemowa, Łomianek Żoliborza, Mokotowa, Otwocka, które w swoim życiu zetknęły się z rakiem piersi i chcą powrócić do aktywnego życia społecznego i zawodowego. Głównym celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet przed i po leczeniu raka piersi oraz edukacja prozdrowotna w ramach profilaktyki onkologicznej.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom kobiet dotkniętym rakiem piersi, będącym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej;
 • działalności charytatywnej; ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji i organizacji wolontariatu;
 • organizacji grup wsparcia i samopomocy oraz warsztatów terapii psychologicznej;
 • podejmowanie działań dla zapewnienia kobietom po leczeniu raka piersi możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji;
 • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;
 • poprawy optymalnych warunków do życia w społeczeństwie poprzez rehabilitację, terapię i integrację ze środowiskiem;
 • zaznajamiania społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji;
 • wydawania materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp.

W ramach realizacji głównych celów Stowarzyszenia, w szczególności:

 • organizowane są indywidualne i grupowe spotkania i warsztaty psychoterapeutyczne, na których:
 • kobiety po mastektomii poprawiają swoją kondycję psychiczną, ucząc się pozytywnego myślenia i odnajdywania celu i radości życia;
 • kobiety po mastektomii uczą się metod radzenia sobie z „bólem emocjonalnym”;
 • kobiety po mastektomii poprawiają swoją kondycję fizyczną, biorąc udział w zajęciach gimnastyki relaksującej, pływania, jogi, tańca, korzystając z masaży limfatycznych, wykonując spacery z kijkami Nordic Walking i inne.
 • organizowane są pogadanki z lekarzami, psychologami, pielęgniarkami, dzięki którym kobiety chore mogą uzyskać fachowe odpowiedzi na nurtujące je pytania dotyczące choroby, a kobiety zdrowe mogą pogłębić swoja wiedzę o raku piersi, m.in. dowiedzieć się jak zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia i jak sobie radzić w przypadku zachorowania;
 • członkinie Stowarzyszenia dzielą się swoimi doświadczeniami, służą radą i pomocą tym kobietom, które rozpoczynają swoją walkę z nowotworem, jak również kobietom zdrowym, które w ramach profilaktyki pragną dowiedzieć się więcej na temat raka piersi;
 • członkinie Stowarzyszenia starają się dotrzeć do szerokiego kręgu zainteresowanych kobiet poprzez odwiedzanie kobiet po mastektomii w szpitalach, bądź w ich domach;
 • członkinie Stowarzyszenia dyżurują przy Telefonie Zaufania, prowadząc poradnictwo psychologiczne i prawne dla chorych i ich rodzin, w tym m.in. wyjaśniają możliwości uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, leczenia sanatoryjnego, rehabilitacji czy zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny;
 • prowadzone są pogadanki na temat profilaktyki raka piersi w liceach i Uniwersytecie Trzeciego Wieku na terenie Bielan;
 • członkinie Stowarzyszenie spędzają wspólnie wolny czas, organizując imprezy integracyjne, w tym w szczególności wycieczki krajoznawcze, festyny i pikniki, wyjścia do teatru i kina, spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi ze świata kultury;

Stowarzyszenie uczestniczy czynnie w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi pt. „Różowa wstążeczka – od samobadania do mammografii”. Bielańskie Stowarzyszenie Amazonek posiada  samodzielną siedzibę, w której działa Warszawski Ośrodek Wsparcia Amazonek, powstały dzięki dotacjom z urzędu m. st. Warszawy.

Ośrodek został uroczyście otwarty w dniu 29 kwietnia 2008 r. przez Pana Zbigniewa Dubiela, Burmistrza Dzielnicy Bielany. Warszawski Ośrodek Wsparcia Amazonek mieścił się  początkowo przy ul. Kasprowicza 16, gdzie działał przez kilka lat. Kolejną lokalizację, na krótko, uzyskałyśmy na ul. Skalbmierskiej 13.

Od maja 2015 roku, mamy nową siedzibę na ul. Żeromskiego 55/67. Ośrodek czynny jest 6 dni w tygodniu (od pon.-sob.).

Ośrodek przewiduje wszechstronne działanie na rzecz kobiet przed i po leczeniu raka piersi poprzez:

 • organizację grup wsparcia w ramach warsztatów terapii psychologicznej;
 • organizację wolontariatu;
 • poprawę optymalnych warunków życia kobiet chorych w społeczeństwie, poprzez zapewnienie kobietom rehabilitacji i podejmowanie działań mających na celu integrację ze środowiskiem.

Bardzo ważnym elementem oferty Ośrodka jest organizowanie rehabilitacji grupowej, niezbędnej w okresie pooperacyjnym, masaży limfatycznych oraz szkoleń. Dostępna będzie cała gama zajęć dla pań po mastektomii, poczynając od masaży limfatycznych, gimnastyki na sali i na basenie, tańca, jak również turnusów rehabilitacyjnych. W Ośrodku kobiety uzyskają fachowe informacje, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną, mają możliwość zapoznania się z ofertami firm, produkujących protezy i gorsety ortopedyczne. W ramach działalności Ośrodka organizowane są również imprezy integracyjne, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy do sanatoriów i na Spartakiady, podczas których zdrowy wysiłek fizyczny połączony jest z fantastyczna zabawą.

Do pobrania :

Deklaracja członkowska

Deklaracja członka wspierającego

Comiesięczne zebrania odbywają się w naszej nowej siedzibie przy ul.  Żeromskiego 55/67