Realizuje zadanie publiczne „Aktywna Amazonka”

Współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z umową nr UMIA/PZ-B/VI/1/1/NGOP/68/23-25 w ramach konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w latach 2023-2025 pod nazwą „Rehabilitacja medyczno-społeczna” ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki Zdrowotnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *