WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI !!!

Przy Stowarzyszeniu został powołany Klub Seniora Aktywnego liczący obecnie ponad 60 członków !

Zapraszamy mieszkańców Bielan do Klubu i korzystania z prowadzonych przez Stowarzyszenie działań.

Romana Nawara – Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Amazonek