Koronawirus, niezbędne informacje

Szanowne Liderki, Szanowni Liderzy

Przedstawiamy aktualne informacje i praktyczne porady dotyczące walki z pandemią koronawirusa.

Polska Liga Walki z Rakiem opracowała zalecenia postępowania dla chorych onkologicznie oraz dla osób należących do innych grup podwyższonego ryzyka. Celem tych zaleceń jest ograniczenie ryzyka zakażenia Covid-19 przy zachowaniu dostępu do leczenia.

Zalecenia dostępne na stronie: https://glospacjenta.pl/wydarzenia/aktualnosci_K89GxJNeAY/

Wsparcie dla seniorów – Informacje o działaniach w okresie epidemii koronawirusa przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki i Społecznej.

Przydatne informacje dostępne na: https://glospacjenta.pl/wydarzenia/aktualnosci_QvzeEQDe1M/

Zachęcamy również do lektury najnowszego „Głosu Pacjenta Onkologicznego” dostępnego na GLOSPACJENTA.PL (bezpośredni link: https://glospacjenta.pl/public/media/pdf/archiwum-numerow/42/gpo-1-20fin.pdf). Poza artykułami związanymi z tematem tego numeru, którym jest onkologia dziecięca, teksty na temat pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, roli koordynatora opieki onkologicznej i Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Kolejny numer poświęcony będzie onkologii  w warunkach domowych.

Pozdrawiam

Aleksandra Rudnicka

Rzecznik

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

tel. 502 071 677
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa
www.pkopo.pl