Spotkanie dotyczące uwag do projektu Umowy Partnerstwa – 10.02.21

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję prezentacje z wczorajszego spotkania dotyczącego uwag do projektu Umowy Partnerstwa 2021-2027 do stosownego wykorzystania (również w celu umieszczenia ich na Państwa stronach internetowych lub w social mediach).

Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania uwag do projektu Umowy Partnerstwa 2021-2027 w ramach trwających do 22 lutego 2021 r. konsultacji społecznych. Więcej informacji na temat konsultacji znajdą Państwo tutaj: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/.

Spotkanie odbyło się za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS w dniu 10 lutego 2021 r., o godzinie 15:00. Czas trwania spotkania: ok. 1 h.

Aktualnie trwa proces programowania funduszy UE na lata 2021-2027.

18 stycznia br. rozpoczęły się rządowe konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa. Jest to dokument określający ramy wykorzystania funduszy polityki spójności Unii Europejskiej dla Polski na lata 2021-2027. Umowa Partnerstwa jest przygotowywana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Po raz pierwszy od wstąpienia Polski do UE na potrzeby programowania polityki regionalnej wydzielona została metropolia warszawska (tzw. Region Warszawski Stołeczny – w jego skład wchodzi obszar 10 powiatów: Warszawa oraz grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwockim, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński).

Projekt Umowy Partnerstwa zawiera bardzo niekorzystne dla metropolii warszawskiej rozwiązania. Przewidziana przez Ministerstwo alokacja dla metropolii warszawskiej na lata 2021-2027 to 157 mln EUR. Stanowi to zaledwie około 10% środków, pozyskanych przez beneficjentów funduszy strukturalnych z tego obszaru w okresie programowania 2014-2020 (około 1,5 mld EUR). Tak drastyczne ograniczenie środków oznacza w dłuższej perspektywie brak możliwości kontynuacji wielu działań organizacji pozarządowych, które do tej pory były finansowane z funduszy unijnych.

Dlatego niezbędne jest podjęcie działań w ramach trwających konsultacji społecznych Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, które kończą się w dniu 22 lutego br. W związku z tym zapraszamy Państwa na spotkanie, którego tematem będzie zaprezentowanie uwag do projektu Umowy Partnerstwa (UP) na lata 2021-2027, a także uzgodnienie dalszych działań w ramach konsultacji społecznych ww. dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *