Warsztaty dla Amazonek

Każdego roku w naszym Stowarzyszeniu organizowane są warsztaty dla Amazonek. Nasze podopieczne  z powodu doświadczeń z chorobą często tracą chęć do aktywności. Stowarzyszenie umożliwia im udział w różnego rodzaju warsztatach które usprawniają je psychicznie i fizycznie, ale także bawią i integrują.

Warsztaty są częściowo finansowane z Urzędu Gminy, a częściowo płatne przez nasze członkinie. Ale mamy też warsztaty plastyczne prowadzone wolontaryjnie przez naszą koleżankę Teresę Zajączkowską.