Zaproszenie // webinar Compliance a dostęp pacjentów do wiedzy o lekach

W najbliższy czwartek (10 czerwca br.) w godz. 17.00-19.00

serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium

Compliance a dostęp pacjentów do wiedzy o lekach

Spotkanie odbędzie się na platformie TEAMS Microsoft

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGYwNWJhNGQtMzlhMy00MzU4LWExNGUtZDhlZGQzODYzOGQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22418037eb-f8f2-45e1-8047-bc1a73042e38%22%2c%22Oid%22%3a%22c9627d59-dd74-4850-aefb-0d57f8add65e%22%7d

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *