Pożegnanie koleżanki

W piątek 9.08.2019 r. o godz.11:00 pożegnaliśmy naszą koleżankę amazonkę Bożenę Mażewską. Była ciepłą ,niekonfliktową osobą, pełną spokoju.

Będzie nam ciebie brakowało Bożenko.