OBYWATELE DLA ZDROWIA

19 sierpnia 2015 roku gościłyśmy w naszej nowej siedzibie przy ul. Żeromskiego 55/67 warszawską grupę ds. zdrowia działającą w ramach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Spotkanie miało charakter merytoryczny, bo grupa osób działających na rzecz poprawy sytuacji w ochronie zdrowia przygotowuje obecnie Społeczną Mapę Potrzeb Zdrowotnych oraz debatę na temat dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych.

Wszyscy zebrani uznali, że podstawową formą poszukiwania nowych rozwiązań powinien być dialog obywatelski. Obywatele chcą mieć prawo głosu w sprawach dotyczących zdrowia publicznego. Dlatego Ruch Obywatelski dla Zdrowia angażuje się, aby stworzyć szeroko akceptowany społecznie pakt na rzecz zdrowia publicznego. Pakt taki umożliwi wszystkim zainteresowanym środowiskom wspólne wypracowanie i realizowanie polityki na rzecz reformy służby zdrowia oraz propagowanie działań prozdrowotnych.

Spotkanie „Grupy ds. Zdrowia” w naszej siedzibie (nareszcie mamy ku temu warunki!) i dyskusja z udziałem naszych koleżanek nad Społeczną Mapą Potrzeb Zdrowotnych pozwoliła sformułować następujące wnioski:

– system opieki zdrowotnej musi być zintegrowany

– środki finansowe, którymi dysponuje NFZ powinny być lepiej wykorzystane

– dialog obywatelski jest niezbędny, aby pakt dla zdrowia był przygotowany z punktu widzenia pacjentów, a nie decydentów.

Planowane są kolejne spotkania lokalne i regionalne, aby zebrać głosy obywateli, co powinno przyczynić się do doprowadzenia do rzeczywistej poprawy opieki zdrowotnej w naszym kraju. (HK)